[ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล]

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น.
สถานที่ : ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนได้ที่นี่
QR CODE : https://alumni.mahidol.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment