Camphophenol

 

ราคา 35 บาท

 

วิธีการใช้ : ชุบด้วยสำลีก้อนเล็ก หรือแท่งกระดาษ (paperpoint) ใส่ในโพรงประสาทฟัน
หรือส่วนท้ายของคลองรากฟัน

 

ข้อบ่งใช้ : ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟัน
ส่วนประกอบสำคัญ : Camphor, Liquid Paraffin, Phenol

 

การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment