Calcium hydroxide

 

ราคา 120 บาท

 

วิธีการใช้ : ผสมกับน้ำกระสายแล้วใส่ในคลองรากฟัน
ข้อบ่งใช้ : ใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟันและช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก

 

ส่วนประกอบสำคัญ : Calcium Hydroxide
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

 

คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาดบรรจุ : 50 กรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment