ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก (MU-test kit)

 

ราคา  150 บาท

 

วิธีการใช้

1. เทน้ำลายลงบนพื้นผิวในสไลด์ทั้ง 3 ช่อง แล้วปิดฝาให้สนิท
2. ทำไปบ่มในตู้บ่มที่มีอุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
3. นับปริมาณโคโลนีที่เกิดขึ้นบนสไลด์และแปลผลตามเอกสารอ้างอิง

 

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25ºC

 

ขนาดบรรจุ : บรรจุในหลอดกลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment