Tincture Iodine 1.5%

 

ราคา 50 บาท

 

วิธีการใช้ : ใช้แต้มแผลสด วันละ 3-4 ครั้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : Iodine

 

การเก็บรักษา : ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
ขนาดบรรจุ : 120 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment