Talbot’s Solution

 

ราคา 65 บาท

 

วิธีการใช้ : ใช้สำลีจุ่มหมาดๆ แล้วทาบริเวณขอบเหงือกที่ได้รับการขูดหินน้ำลาย
และไม่ให้บ้วนปากด้วยน้ำภายใน 30 นาทีหลังการทา

 

ข้อบ่งใช้ : ทาเหงือกภายหลังการขูดหินน้ำลาย เพื่อสมานเหงือก
ส่วนประกอบสำคัญ : Zinc Iodide, Iodine crystal, Glycerine

 

การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment