Special Mouthwash Concentration

 

ราคา 35 บาท

 

วิธีการใช้ : ใช้ 1-2 หยด ต่อน้ำสะอาด 1 แก้ว ผสมให้เข้ากันก่อนใช้อมบ้วนปาก
ข้อบ่งใช้ : เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก

 

ส่วนประกอบสำคัญ : Chloroxylenol, Ethyl Alcohol
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

 

คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาดบรรจุ : 30 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment