Sodium hypochlorite 2.5%

 

ราคา 90 บาท

 

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับล้างคลองรากฟัน
ส่วนประกอบสำคัญ : Sodium hypochlorite

 

การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ขนาดบรรจุ : 500 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment