Non Latex Dental Dam 6″ X 6″

 

ราคา 750 บาท

 

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับกันฟันที่จะทำการรักษา
ให้ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก และควบคุมความชื้นจากน้ำลาย

 

การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 26 °C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment