Erythrosine 6%

 

ราคา 60 บาท

 

วิธีการใช้ : ใช้สำลีก้อนเล็กจุ่มและทาที่ตัวฟัน แล้วบ้วนด้วยน้ำเปล่าที่สะอาด
ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับย้อมคราบจุลินทรีย์ เพื่อประเมินอนามัยในช่องปาก

 

ส่วนประกอบสำคัญ : Erythrosine
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30ºC

 

คำเตือน : ห้ามรับประทานและใช้เฉพาะทันตแพทย์เท่านั้น
ขนาดบรรจุ : 5 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment