Clove oil

 

ราคา 65 บาท

 

วิธีการใช้ : ชุบด้วยสำลีก้อนเล็กหรือแท่งกระดาษ (paperpoint) ใส่ในโพรงประสาทฟัน หรือส่วนท้ายของคลองรากฟัน
ข้อบ่งใช้ : ลดอาการปวดฟันจากเนื้อเยื่อฟันอักเสบ

 

ส่วนประกอบสำคัญ : Clove oil
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

 

คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment