Chlorhexidine Mouthwash 0.12%

 

ราคา 60 บาท

 

วิธีการใช้ : อมบ้วนปากครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น นาน 1 นาที แล้วบ้วนทิ้ง
ข้อบ่งใช้ : อมบ้วนปากเพื่อควบคุมคราบจุลินทรีย์หลังผ่าตัด

 

ส่วนประกอบสำคัญ : Chlorhexidine gluconate, Ethyl Alcohol
การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

 

คำเตือน : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาดบรรจุ : 200 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment