สถานที่จำหน่าย

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อประชาชน/ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ใช้ในคลินิก
ร้าน M-Dent Shop By Mahidol อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

 

 

mdent

mdent

เวลาเปิด-ปิด

ร้าน M Dent เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.00 น.

 

หมายเหตุ : นอกเวลาราชการติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน M Dent แปรงสีฟัน M Dent และน้ำยาบ้วนปาก Fresh Fluoride Mouthwash ได้ที่

 

1. ห้องจ่ายยา ชั้น 1 (ข้างเวชระเบียน) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
2. ร้านมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลทันตกรรมจักรีสิรินธร ศาลายา
3. ร้าน Harmony สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ร้านเรือนกานดา คณะกายภาพบำบัด
5. มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ