ยา / วัสดุทางทันตกรรม
รายการ
ราคา(บาท) / หน่วย
Erythrosine 6% 15 ml
140
Calcium Hydroxide 50g
120
Camphophenol 15 ml
35
Cavity Varnish 5% 15 ml
25
Clove Oil 15 ml
65
Disclosing Paste 25 g
45
Root Canal Cement (RCT) 25 g
150
Talbot’s Solution 15 ml
65
Zinc Oxide 50 g
170
Zinc Oxide with acetate 1% 50g
170
Sodium Hypochlorite 2.5% 180 ml
35
Sodium Hypochlorite 2.5% 500 ml
90
Chlorhexidine 2% w/v 500 ml.
65
Chlorhexidine 2% w/v 300 ml.
40
Xerostomia 300 ml.
30
Xylene 30 ml.
25
Surqical Ointment 25 g
99
Thymol 0.1% 500 ml.
50*
ผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นชุด
Root Canal Cement 50 g + Clove Oil 15 ml
**Out of Stock**
200
Mouthwash
Chlorhexidine Mouthwash 0.12% 250 ml
35
Chlorhexidine Mouthwash 0.12% 500 ml
45
Special Mouthwash Diluted 0.1% 180 ml
**Out of Stock**
35
Special Mouthwash Conc. 30 ml
35
Special Mouthwash Conc. 450 ml
350
Endo Clean by M Dent (17% solution EDTA) 200 ml
220
Tincture Iodine 1.5% 120 ml.
50
Endo Cal by MDent
500
Non Late4x Dental Dam 5″ X 5″
**Out of Stock**
750
Non Late4x Dental Dam 6″ X 6″
750
M dent Blue
600
น้ำยารักษาสภาพเซลล์ผิวฟัน
250
ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก (กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 เดือน)
*เงื่อนไขการสั่งผลิต*
150
อุปกรณ์ชุดเก็บเนื้อเยื่อ
3500