การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

 

 

 

1. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

 

  • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-200-7631
  • สั่งใบสั่งซื้อ e-mail address : m.dent.shop@gmail.com หรือ Line ID : mdentshop
  • ท่านสามารถซื้อและรับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมด้วยตนเอง ที่

ร้าน M-Dent Shop By Mahidol คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

 

1.1 การชำระค่าผลิตภัณฑ์

 

วิธีที่ 1 ชำระเงินสดได้ที่ “ร้าน M-Dent Shop By Mahidol ” คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

 

วิธีที่ 2 เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

 

วิธีที่ 3 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อ “บัญชีฝากขายร้าน M-Dent”

สาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 046-7-02340-4

 

***หมายเหตุ***
1. จัดส่งผลิตภัณฑ์หลังการชำระเงินแล้วเท่านั้น
2. จัดส่งสินค้าทุกวันพุธ (ผ่านทางบริษัท Kerry Express)

 

 

 

2. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมสำหรับหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ (ประเภทเงินเชื่อ)

 

2.1 ส่งใบสั่งซื้อของหน่วยงานท่านพร้อมจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ชำระเงินภายใน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับของแล้ว

 

2.2 กรณีมารับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ต้องระบุชื่อผู้รับของ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน / บัตร
สำคัญที่ออกโดยหน่วยงานราชการ