ร้าน M-Dent Shop ขอแจ้งปิดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 

 

 ร้าน M-Dent Shop ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ จากปกติ 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลาใหม่ 08.30 – 16.00 น. (โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป)

 

  ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent “งานประชุมวิชาการ Mahidol Internation Endodontic Symposium (MIES 2018) : Translating Scientific Theory to Excellent Endodontic Practice ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  ร่วมออกบูธแสดงผลงานในนามของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน “งาน Thailand Research Expo 2018” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมจัดนิทรรศกาลผลงานวิจัยในนามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

  ร่วมออกบูธแสดงผลงานในนามของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน “งาน Thailand Social Expo 2018” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

  งานลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตนวัตกรรม ระหว่างทันตแพทยสภา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 

  ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 31มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Mcc Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

 

  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมออกบูธแสดงผลงานที่ดำเนินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ใน “โครงการผลิตน้ำมันสารสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นาวาอากาศโทจักรพงศ์ ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด เวลา 13.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  พิธีลงนาม สัญญาการผลิตยาสมุนไพรจากงานวิจัยพญายอ หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

  “งานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ ๑๐๖ (๑/๒๕๖๑) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

  “งานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ ๑๐๕ (๒/๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์