• mdent
  • mdent
  • mdent
  • mdent
  • mdent
  • mdent

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้นำผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน M-dent SOFT COOL มาใช้ในงานทันตกรรมเป็นเวลาหลายปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ภายใต้ชื่อแบรนด์ M-Dent อาทิเช่น แปรงสีฟัน , น้ ายาบ้วนปาก และยาสีฟันสำหรับเด็ก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายที่ ร้าน M-Dent Shop คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และยังมีจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร้าน Harmony และร้านเรือนกานดา

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ร้าน M-Dent Shop

โทรศัพท์ 02-200-7631

E-mail : m.dent.shop@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

 

mdent

ตามที่ คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้น วิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพช่องปาก

  More »

บุคลากร

 

mdent

รายชื่อบุคลากรงานบริหารวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  More »

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 

mdent

ชุด M DENT แปรงสีฟัน + ยาสีฟัน 40 g. 30 บาท

 

  More »