ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ลีนา ลีลาเธียร

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

– พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2562 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825

 

EMAIL : l.leelatian@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment