ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University

 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University โดยจะได้รับทุนดังนี้

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัด
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน KRW 900,000
3. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
4. ประกันสุขภาพ KRW 20,000 ต่อเดือน

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โดยจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2562 และ http://graduate2.korea.ac.kr/gradeng/department/major.do และสามารถส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment