เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวกาญจนา สุวรพันธ์

 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร

 

โทรศัพท์ : 02-200-7829

 

E-mail : kanjana.suo@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment