ติดต่อเรา

 

งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย

อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

นายพีรพงษ์  ตัวงาม   E-mail : peerapong.tua@mahidol.ac.th

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ   E-mail : boonpitak.dok@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ 02-200-7629

โทรสาร 02-200-7698

โทรศัพท์ภายใน 7629 , 7630