ติดต่อเรา

 

งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย

อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-200-7629

โทรสาร 02-200-7698

โทรศัพท์ภายใน 7629 , 7630