รุ่น :  Microfuge® 18 Centrifuge

ผู้ผลิต :  Germany

รหัสครุภัณฑ์ :  ร-48-114

สมบัติเฉพาะ : เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่สามารถทำความเร็วรวมได้สูง โดยทำความเร็วรอบได้สูงสุด 14,000 รอบต่อ นาที (rpm) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการปั่นให้ตัวอย่างตกตะกอนในระยะเวลาอันสั้น

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร  สีจันทร์,
นางสาวสุภาพร  มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
โทร.02-2007626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment