รุ่น : RH-17 series

ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา

รหัสครุภัณฑ์ : ร-46-004

สมบัติเฉพาะ : ใช้วัดกลิ่นปากที่มีสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร  สีจันทร์,
นายศรุต ไทยรัตน์, นายภูวนัย ภูษิต

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
โทร.02-2007626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment