ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสาขา International Relations

และ International Development/Policy Studies ณ Graduate School of Asia-pacific Studies,

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

 

 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสาขา International Relations และ International Development/Policy Studies ณ Graduate School of Asia-pacific Studies, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ ข้อมูลการรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.waseda.jp/gsaps/en/admisssions/scholarship_admissions/mext และสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment