บริติช เคานซิล จะจัดงานประชุม Going Global ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

ทางบริติช เคานซิล จะจัดงานประชุม Going Global ระกว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 12561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่ https://www.britishcouncil.org/going-global/registration หรือติดต่อคุณกันตนัช ชายะพงศ์ ได้ที่ 02 – 014 – 2212 หรือ อีเมล์ Kantanach.chayapong@britishcouncil.or.th ภายในวันที่ 12 มี.ค. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment