โครงการ ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562

 

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

คู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และคู่นักศึกษาสำรอง 1 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คน พร้อมแนบเอกสารกลับมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอ สกอ. ต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment