รศ. พญ.ดวงดี รัมมะศักดิ์

Title : Assistant Professor

 

พ.บ.,

ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) พ.บ.,

ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

 

Expertise : Anesthesiologist

 

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : duangdee.rum@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment