ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เพื่อใช้ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เพื่อใช้ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 6 แกลลอน ชนิดขวด 10 ขวด และชนิดขวดปั้ม 24 ขวด จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด โดยมี Mr.David Thanakrit K., Hanorary President สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ Vice President สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นผู้แทนมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,440 ชิ้น จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พ.อ.หญิงศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการให้บริการทางทันตกรรมทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการนี้ผู้อำนวยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้มอบผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ให้กับผู้แทนจากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เครื่องผลิตโอโซนกำจัดเชื้อโรค พร้อมหน้ากากความดันบวก จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เครื่องผลิตโอโซนกำจัดเชื้อโรค พร้อมหน้ากากความดันบวก จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดาวน์โหลดแอป"หมอชนะ" ป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ Size L จำนวน 87 เครื่อง,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น และ Disposable Gown จำนวน 200 ตัว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และครอบครัว พาณยง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น และ Disposable Gown จำนวน 200 ตัว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และครอบครัว พาณยง   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ รับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น และ Disposable Gown จำนวน 200 ตัว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากทีมมดงานเดินเคียงคู่ หมอ พยาบาล คือ หน้ากาก KN95 โครงสแตนเลส และ Leg cover สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้การรักษาทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากทีมมดงานเดินเคียงคู่ หมอ พยาบาล คือ หน้ากาก KN95 โครงสแตนเลส และ Leg cover สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้การรักษาทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากทีมมดงาน เดินเคียงคู่หมอ พยาบาล สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้การรักษาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทีมมดงาน บริจาคหน้ากาก KN95 จำนวน 100 ชิ้น คุณวิชัย เจริญสิน และคุณพมา…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกล่องอบแสง UVC รุ่น JKP-1-s 8W จำนวน 1 กล่อง จากกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 JKP

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกล่องอบแสง UVC รุ่น JKP-1-s 8W จำนวน 1 กล่อง จากกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 JKP   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา  ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รับมอบกล่องอบแสง UVC รุ่น JKP-1-s 8W จำนวน 1 กล่อง จากกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 JKP ประกอบด้วยนายจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์  นายกฤษดากร  สุวรรณรัตน์ นายพัฒนาพงศ์ เทศประสิทธิ์ นายวรวิทย์…

งาน “ครบรอบ 52 ปี” วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “ครบรอบ 52 ปี” วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานวันครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จากนั้นผู้บริหารฯ ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธเทพทันตราช พระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และร่วมวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชั้น 7…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น จาก ทพ.ไพฑูรย์ และ…