คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS โดยได้รับเกียรติจาก คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT จำนวน 1,500 ชุด แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT จำนวน 1,500 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา   รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meetings โดยมี ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ, รศ.ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี และ อ.พีร์ โตโพธิ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนงานย่อยชุดที่ 4 สนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 3 (ปีการศึกษา 2564)

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 3 (ปีการศึกษา 2564)   คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 3 (ปีการศึกษา 2564) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings โดย คุณจักรกฤษณ์ คงคำ ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิง กู้ภัย สุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง”   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง” ในงานประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา รวมทั้งแนวทางการให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในแง่มุมต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564   รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)