พิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป จากวัดปุรณาวาส วัดโกมุทพุทธรังสี และวัดเทพากร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากนั้นได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.ทพญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม B04-B05 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมีการประมวลภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดแสดงเผยแพร่ภายในพิพิธภัณฑ์สิริธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และในวาระครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และจัดให้มีทันตแพทย์สำหรับตรวจฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจบนเวทีอีกมากมาย   สำหรับงานใหญ่ในครั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-SCG-ทันตแพทยสภา ลงนามความร่วมมือ หนุนการวิจัยทันตนวัตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอสซีจี และทันตแพทยสภา ร่วมลงนามความร่วมมือ หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์ทันตนวัตกรรม รุกพัฒนางานทันตกรรมไทย พร้อมหนุนนวัตกรรม “ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันป้องกันเชื้อโรค” ลดความเสี่ยงติดเชื้อในบุคลากรทันตกรรม ช่วยดูแลทันตสุขภาพประชาชนทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมนวัตกรรมไทยสู่การพึ่งพาตนเอง   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตนวัตกรรม ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอสซีจี และทันตแพทยสภา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสนับสนุนทันตนวัตกรรมของประเทศไทย ณ SCG Open Innovation Center   ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้กลไกการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ นอกจากเป็นการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว ยังถือเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย   “ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค” (Antimicrobial…

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี ไม่ได้การันตีความสำเร็จ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีบายศรี และการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์ และการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลสู่รุ่นน้อง” โดย คุณวิยะดา จันทรประทักษ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ. วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Moazzem Hossain และ Dr. S.M. Abdul Quader Rubel ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น รวมไปถึงคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมพูดคุยหารือในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลา และดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลา และดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน โดยมี นายปราณีต กลิ่นสังข์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสุนิสา ปริพฤติพงศ์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดโดยหน่วยกฏหมายและหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมประชุมชี้แจงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และฟังเสวนาเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “Depression…เพื่อนสนิทที่ใกล้ตัวเรา” โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ทพญ.นัยนา บูรณชาติ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)