คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดบูธนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดบูธนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์, นางสาวนันท์นภัส คูณเทือกเถา, นางสาวชาคริยา ไกรษรวงค์ และ Mr. Aldrin Poblete ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล, นศ.ทพ. สุธิดา ปรีตะนนท์ และนางสาวมาลดา เบ้าพูนทอง ได้ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

กิจกรรมโหวตภาพถ่ายและมอบรางวัล โครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน”

กิจกรรมโหวตภาพถ่ายและมอบรางวัล โครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่-ลูก เป็นการส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท โดยมีบุคลากรส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 44 ราย และได้จัดกิจกรรมโหวตภาพถ่ายที่เข้ารอบและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถง ข้างศูนย์อาหาร M Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3 โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีและร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา โดยคณะสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จาก สกอ. ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จาก สกอ. ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์, ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

“WHO Collaborating Centres on Oral Health Meeting” and “Achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) through Nutrition and Oral Health: Celebrating Newcastle University’s 21 Years as a WHO Collaborating Centre”

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เข้าร่วมงานประชุม WHO Collaborating Centres on Oral Health Meeting และ Achieving the UN Sustainable Development Goals through Nutrition and Oral Health: Celebrating 21 Years as a WHO Collaborating Centre ณ BMA House, Tavistock Square, London

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชาวไทยชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 4 คน จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน Elective course ณ คลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ นางบุญเรือน ขาวค้างพลู ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล