ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลช่องวัน 31 เข้าร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้พระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว เนื่องในวาระครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลช่องวัน 31 เข้าร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้พระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว เนื่องในวาระครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลช่องวัน 31 ได้เข้าร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้พระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวเนื่องในวาระครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในประเด็นเรื่อง ทุนอนันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนอานันทมหิดลขึ้น โดยมีกำหนดการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล ข่าวช่องวัน 31 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการดำเนินการด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการดำเนินการด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล   วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการดำเนินการด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ​ คณบดีคณะกายภาพบำบัด, รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ​ รักษาการรองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี กับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี กับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านใหม่   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร สภาคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตและนักศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บัณฑิตและนักศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บัณฑิตและนักศึกษาทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย" จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้แก่ อ.ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล เข้ารับพระราชทาน "ใบประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น" และ นศ.ทพ.พัชรมณฑ์ ครามแสง ชั้นปีที่ 2 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6   คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาร่วมบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิต

วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลหนองใหญ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบางแพ

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คนจาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง, คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 (2 คน) และ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 (1 คน) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนกันยายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

กิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม "ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561 โดยมีบุคลากรสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 ทีม โดยวิ่งเก็บรอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง