งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานและนำเสนอ Poster Presentation ในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Value People : คุณค่าคน คุณค่างาน” MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology ; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Chuang, Shu-Fen , Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University ; Director, Department of Stomatology; National…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication โดย Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE.

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication โดย Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Ko Huang Lue, President, Chung Shan Medical University(CSMU) พร้อมด้วย Dr. Yu-Chai Chang,…

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561   ในการนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวางแผนการรักษา ออกแบบ ผลิตวัสดุและชิ้นงานทางทันตกรรม ผลิตอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมชมภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ซึ่งเป็นคลินิกการเรียนการสอน และให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งของใบหน้าขากรรไกร และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าขากรรไกรโดยใช้สิ่งเทียม  …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วย คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์ “ราตรี 50 ปี 50 ความดี” กล่าวเปิดงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดกิจกรรมการกุศลมากมาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนพฤศจิกายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)   คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการวางแผนอัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการวางแผนอัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการวางแผน อัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม โดยมีบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา