ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน ให้เกียรติส่งมอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รุ่น Limited Edition จำนวน 1,805 ใบ แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังกล่าวจัดทำขึ้น จำนวน 4 แบบ รวมทั้งสิ้น 1,805 ใบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

งานคืนสู่เหย้า Dentmu’66 “Young You”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า Dentmu’66 “Young You” จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 55 ปี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เข้าร่วมออกบูธ ในงานประชุมวิชาการ

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เข้าร่วมออกบูธ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อสมทบทุน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อรอยยิ้มให้สดใสแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 115 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธ ภายใต้แบรนด์ MDENT ในงานประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 115 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมวิชาการ ครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566   โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริธรรมดีเยี่ยมจากกองทุน ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อิศระ - ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์   ในส่วนของการประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เป็นประธานการประชุมในช่วงเช้า และช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม   โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายให้ความรู้ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Comprehensive Dental…

งานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเปิดงานนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากชิ้นเนื้อ” จัดโดย ภาควิชาพยาธิวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานสัมมนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี โดยมีบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมเข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นการแถลงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ในรอบปีพ.ศ. 2564-2566   และพิธีมอบรางวัลผลงานโดดเด่นแต่ละประเภท โดยมีรางวัลดังนี้ -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการรายงานความเสี่ยง -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านรายงานการประชุม -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้าน IDEA   ​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ได้แก่การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย​​การทำความสะอาดมือดีเด่นการเข้าร่วมโครงการดีเด่น โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดีเด่น การมอบรางวัลแด่ บุคลากรที่เป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้ การมอบรางวัลแด่ หัวหน้าหน่วยงาน ในดวงใจ การมอบรางวัลแด่ บุคลากรดีเด่นประจำหน่วยงาน การมอบรางวัลเกียรติบัตรแด่ ผู้ส่งมอบดีเยี่ยมของโรงพยาบาล พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) จัดขึ้นโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   รางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้รับรางวัล ได้แก่ 1. ทันตแพทย์พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2. ทันตแพทย์หญิงณัฏฐา เตียวิวัฒน์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   รางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4)…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 9 รูป มาร่วมในพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จากนั้น คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธเทพทันตราช พระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle” จัดโดยภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงลลิต  ลีลาทิพย์กุล บรรยายเรื่อง “Win the hearts of modern parents” วิธีการรับมือกับผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวีริษฎา  ยิ้มเจริญ บรรยายเรื่อง “BMT Implementation: Scenario-based learning” เรียนรู้การจัดการพฤติกรรมจากกรณีศึกษาร่วมกัน, คุณมะเฟือง เรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตบำบัด บรรยายเรื่อง “Happy Triangle” ทำความรู้จักใจเขาใจเราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์…