คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ครูน้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และผู้ก่อตั้ง Pronality Academy by Kru Fon พร้อมทีม Expert เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสาร การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีมารยาททางสังคมที่ดี และเพื่อก้าวสู่การทำงานอย่างเต็มตัว ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 49 และ MIDS รุ่นที่ 3 พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที่ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดย ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และต่อด้วยงานสานสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า พิธีบายศรี มอบเข็มที่ระลึก และกิจกรรมของฝากจากอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และช่วงเย็นเป็นงาน Bye Nior ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสรชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก เป็นผู้รับมอบเครื่องดื่ม แบรนด์ ไฟโตดริ๊งค์  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 3,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี เภสัชกรหญิงจันทิมา เปี่ยมชัยวงศ์ Senior Manager - Detailing เป็นตัวแทนบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ในการส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ. สิทธิ ส.ศรีโสภาค แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ. สิทธิ ส.ศรีโสภาค แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณาจารย์ และครอบครัว ศรีโสภาค โดยมีคุณปรียา ศรีโสภาค, คุณอัจจิมา กิจพ่อค้า, คุณวราวุธ ศรีโสภาค คุณกันตพงศ์ กิจพ่อค้า และคุณจินดาหรา ยิ้มถนอม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งภาควิชากายภาคศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ทำพิธีทางศาสนา พร้อมแสดงธรรมเทศนา โดยพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาส  …

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนางานวิจัยสู่… สิรินเด้นท์ ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องปากที่ก่อให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ ลดกลิ่นปาก และลดอาการปากแห้ง ช่วยดูแลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนางานวิจัยสู่... สิรินเด้นท์ ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องปากที่ก่อให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ ลดกลิ่นปาก และลดอาการปากแห้ง ช่วยดูแลสุขภาพของช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ยาสีฟัน “สิรินเด้นท์” เป็นยาสีฟันที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายอนุสิทธิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ผลิต และใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า “สิรินเด้นท์” ชื่อภาษาอังกฤษ “Sirindent”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนายาสีฟันที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อและสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องปาก เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาริมฝีปากและภายในช่องปากแห้งจากสภาวะต่าง ๆ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิด ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน มักจะก่อให้เกิดภาวะปากแห้ง ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่อยู่ในช่องปากมีการสะสม และก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายขึ้น   จากกระแสของแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้มีการนำศาสตร์ทางอายุรเวทมาใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การทำ oil pulling หรือ oil…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12th Asian Chief Dental Officers’ Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting   เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting (12ᵗʰ ACDOM) ในหัวข้อ“The Global Strategy on Oral Health. What Impact on the Oral Health Agenda…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, อ.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์, อ.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์, อ.ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์, อ.ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร เป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา (ประธานหลักสูตร) เป็นวิทยากร…

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก, รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 - 305 ชั้น…

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก คุณดรัณ พนัสโสภณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างวินัยทางการเงิน หลักการในการแบ่งสัดส่วน และการบริหารเงินเบื้องต้น การเลือกในการลงทุนหรือสร้างหลักประกันสำหรับบุคลากร พร้อมตัวอย่างและตอบข้อซักถาม แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10   เมื่อที่ 21 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญของสำนักงานทันตแพทยสภา และเข้าร่วมการประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ณ สำนักงานทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี