คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลปัว และโรงพยาบาลเวียงสา โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล” เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ในงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ในงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยภายในงานมีการออกบูธให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา-แนะนำ การโชว์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเวิร์กช็อป และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธให้บริการทางการแพทย์และให้คำปรึกษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่…

คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และร่วมแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2563   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก” โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รับมอบแทน…

กิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 3, นิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่, การออกร้านค้า Green Market และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan ร่วมดำเนินการจัดพิธีเปิด และ Start-Course โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Need Patient Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan ร่วมดำเนินการจัดพิธีเปิด และ Start-Course โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Need Patient Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan จัดพิธีเปิด และ Start-Course โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Need Patient Oral Care” Training…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ เข็มไชรากฟัน ยี่ห้อ MANI จำนวน 2,582 กล่อง และหน้ากากอนามัย ยี่ห้อ ZD จำนวน 1,980 กล่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี พิพัฒนติกานันท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์…

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรและให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรและให้ความเห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ และผู้อำนวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรและให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร เป็นประธาน ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ เป็นกรรมการ ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล เป็น กรรมการ และ…

พิธีมอบเงินรางวัลและเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

พิธีมอบเงินรางวัลและเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเงินรางวัลและเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์การแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์การแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) อาจารย์ ดร.วีระเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ…