งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 82 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0

การประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0   โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี และการบรรยายทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ ช่างทันตกรรม และนักศึกษาช่างทันตกรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์และทันตแพทย์ร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum

The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum   เมื่อระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum” ซึ่งจัดขึ้นโดย Guizhou Medical University ณ Guiyang International Conference and Exhibition center สาธารณรัฐประชาชนจีน   ในโอกาสนี้ ผศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ยังได้รับเกียรติในการเชิญบรรยายและแนะนำข้อมูลต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอีกด้วย…

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมรำลึกถึง ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมรำลึกถึง ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และผู้บริหารคณะฯ ครอบครัวยุกตะนันทน์ ศิษย์เก่า ชาวทันตแพทย์มหิดล พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 82 ราย พร้อมแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดบูธนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดบูธนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในโครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์, นางสาวนันท์นภัส คูณเทือกเถา, นางสาวชาคริยา ไกรษรวงค์ และ Mr. Aldrin Poblete ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล, นศ.ทพ. สุธิดา ปรีตะนนท์ และนางสาวมาลดา เบ้าพูนทอง ได้ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

กิจกรรมโหวตภาพถ่ายและมอบรางวัล โครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน”

กิจกรรมโหวตภาพถ่ายและมอบรางวัล โครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่-ลูก เป็นการส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท โดยมีบุคลากรส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 44 ราย และได้จัดกิจกรรมโหวตภาพถ่ายที่เข้ารอบและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถง ข้างศูนย์อาหาร M Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3 โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีและร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา โดยคณะสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา