ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018”

ภาควิชาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติงานคลินิก โดยมี Dr. A M Masud Rahman จากบังคลาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 - 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry   วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและศิษย์เก่า จาก Indiana University School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การต้อนรับ Dr. Michael J. Kowolik, Executive Associate Dean, Associate Dean for Faculty Affairs and Global Engagement และ Dr. Tien-Min Gabriel Chu DDS PhD, Professor and Associate…

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการทุนอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๗ คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนดังกล่าว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ   คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

การประชุม The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting และ 32nd International Association for Dental Research Southeast Asian Division (IADR-SEA) ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Center, Da Nang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561

การประชุม The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting และ 32nd International Association for Dental Research Southeast Asian Division (IADR-SEA) ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Center, Da Nang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย…

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)