บัณฑิตและนักศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บัณฑิตและนักศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บัณฑิตและนักศึกษาทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย" จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้แก่ อ.ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล เข้ารับพระราชทาน "ใบประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น" และ นศ.ทพ.พัชรมณฑ์ ครามแสง ชั้นปีที่ 2 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6   คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาร่วมบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิต

วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลหนองใหญ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบางแพ

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คนจาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง, คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 (2 คน) และ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 (1 คน) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนกันยายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

กิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม "ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561 โดยมีบุคลากรสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 ทีม โดยวิ่งเก็บรอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง

พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561

พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุงานของคณะฯ ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ.…

งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561

งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ, ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย, ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา, นางสาวเพ็ญศรี พงษ์ขวัญ, นางศิริวรรณ จิตสุขุมมงคล, นางนพมาศ ปันทรัตน์, นางภรณ์สรวง ดวงจินดา, นางจุฑามาศ เกตุเทียน, นางลภัสนันท์ ปัญญา, นายธีระ วนรัตน์, นางเยาวลักษณ์ ทุติยาภรณ์,…

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา และผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการรักษาทางทันตกรรม และให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่ครู นักเรียน และประชาชน ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล”   ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร…