คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561   ในการนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวางแผนการรักษา ออกแบบ ผลิตวัสดุและชิ้นงานทางทันตกรรม ผลิตอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมชมภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ซึ่งเป็นคลินิกการเรียนการสอน และให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งของใบหน้าขากรรไกร และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าขากรรไกรโดยใช้สิ่งเทียม  …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วย คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์ “ราตรี 50 ปี 50 ความดี” กล่าวเปิดงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดกิจกรรมการกุศลมากมาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนพฤศจิกายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)   คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการวางแผนอัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการวางแผนอัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการวางแผน อัตรากำลังทรัพยกรบุคคล และการทบทวนภาระงานหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนร่วม โดยมีบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และงาน“สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี” โดยมี บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และงาน“สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี” โดยมี บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม แก่นักเรียนและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561

รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” โดยมี อ.ดร.ทพญ. รชยา จินตวลากร (หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน), อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน), ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) และ ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล) ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งเนื้อหาในการถ่ายทำสารคดีนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านทันตกรรมได้แก่ “จัดฟันแบบใส Invisalign” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ด้วยการสร้างเทคโนโลยีภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ชั้นสูง แสดงการเคลื่อนที่ของฟันตามแผนการรักษาเพื่อความสมบูรณ์ และคาดว่าจะออกอากาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางช่อง 7 HD

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดการประชุมวิชาการเรื่อง New Trend, New Approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานทันตกรรมเด็กแก่ทันตแพทย์ที่สนใจโดยเปิดอบรมทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 304, 305, 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น…