ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ. วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Moazzem Hossain และ Dr. S.M. Abdul Quader Rubel ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น รวมไปถึงคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมพูดคุยหารือในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลา และดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลา และดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน โดยมี นายปราณีต กลิ่นสังข์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสุนิสา ปริพฤติพงศ์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดโดยหน่วยกฏหมายและหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมประชุมชี้แจงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และฟังเสวนาเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “Depression…เพื่อนสนิทที่ใกล้ตัวเรา” โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ทพญ.นัยนา บูรณชาติ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

นักกีฬาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 20 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักกีฬาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 20 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ตัวแทนนักกีฬาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารายงานผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี โดยการแข่งขันครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรจากคณะฯ เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตซอล, ฟุลบอล, แบดมินตัน, วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง), วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย), ตะกร้อ, กอล์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดล…

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ครั้งที่ 2 โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ครั้งที่ 2 โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ในโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ ณ วังสระปทุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และจะทำการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 กรกฎาคม และ 29 สิงหาคม 2561 ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 2/3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี แสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 2/3 เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 2/3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมพิธีและร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะกับการปฏิบัติงาน โดยคณะสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดบึงกาฬ   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้บริการทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมจัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (Innovation Food and Beverage) อร่อยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมจัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (Innovation Food and Beverage) อร่อยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (Innovation Food and Beverage) อร่อยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปากและนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุของคณะฯ พร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดูแลฟันอย่างไร ให้มีฟันใช้จนอายุ 90” โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพ.กิตติ…

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จำนวน 7 คน จากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital ประเทศภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก และศึกษาดูงานทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561