photo
photophotophoto

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนา Forum EdPEx ครั้งที่ 1

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนา Forum EdPEx ครั้งที่ 1                   รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา Best Practice Sharing : Customer Engagement ในงาน Forum EdPEx ครั้งที่ 1 จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

photo
photophotophoto

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์                 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน  และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

การประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress

        การประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress               การประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress ในหัวข้อเรื่อง “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยในปีนี้เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับจำนวน 1,500 ราย/เด็ก 300 ราย และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา เปิดรับจำนวน 300 ราย/ เด็ก 50 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

        สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิก และเลือกตั้งนายกสำรอง ผู้ตรวจสอบบัญชีคนใหม่ในการประชุมใหญ่สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

บรรยากาศการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

        บรรยากาศการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดกว่า 145 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

photo-1
photo-1photo-1photo-1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร               ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมสุดารามทำพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา ครั้งที่ 12/12 (ครั้งสุดท้าย) โดยนิมนต์พระจากวัดญาณเวศกวัน นำสวดมนต์ ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560