โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิต

วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลหนองใหญ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบางแพ