นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Online ISW Program จัดขึ้นโดย Graduate School of Dentistry, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Online ISW Program จัดขึ้นโดย Graduate School of Dentistry, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 36 คน เข้าร่วม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ (Online International Students Week (ISW) Program) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดย Graduate School of Dentistry, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ จากสถาบันและประเทศต่างๆเข้าร่วม ได้แก่…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาฯ จัดการแสดงดนตรีสด “Acoustic in House” ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาฯ จัดการแสดงดนตรีสด "Acoustic in House" ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน   เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีสด "Acoustic in House" โดยชมรมดนตรีสากลของนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาฯ โดยจะจัดการแสดงดนตรีสด ทุกวันพุธที่ 1…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง   เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ผู้ใหญ่ 260 ราย / เด็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ผู้ใหญ่ 200 ราย / เด็ก 30 ราย…

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี ขนาด 1 ลิตร จำนวน 210 แกลลอน มูลค่า 23,100 บาท และขนาด 5 ลิตร จำนวน 180 แกลลอน มูลค่า 90,000 บาท…

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปี 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปี 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “Moving Forward to the Future of Work Life Balance : ก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคตที่สมดุล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นผู้แทนนักศึกษาฯ กล่าวขอบคุณอาจารย์และเสร็จพิธี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ทีมบริหารชุดใหม่ ของสำนักงบประมาณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ทีมบริหารชุดใหม่ ของสำนักงบประมาณ   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับทีมบริหารชุดใหม่ของสำนักงบประมาณ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ - นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - นายกรณินทร์ กาญจนโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ในรูปแบบออนไลน์)

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ในรูปแบบออนไลน์)   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยายการแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ในรูปแบบออนไลน์)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสูตร Double Degree Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Germany และ Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University, Thailand (ในรูปแบบออนไลน์)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสูตร Double Degree Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Germany และ Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University, Thailand (ในรูปแบบออนไลน์)   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสูตร Double Degree ได้แก่ Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Germany และ Master of Science in Implant…

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” และได้ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “In-office…