คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน​ M​ Dent​ เพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมเรือปันสุข​ ณ​ ทุ่งพญาไท​ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน​ M​ Dent​ เพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมเรือปันสุข​ ณ​ ทุ่งพญาไท​ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์​ บัวจีบ​ คณบดี​ พร้อมด้วย​ รองศาสตราจารย์​ ฤดี​ สุราฤทธิ์​ รองคณบดีฝ่ายวิจัย​ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน​ M​ Dent​ จำนวน​ 230​ ด้าม​ เพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมเรือปันสุข​ ณ​ ทุ่งพญาไท ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยมี​ ดร.รุจเรขา​ วิทยาวุฑฒิกุล​ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์​ คณะวิทยาศาสตร์​ รับมอบ​ ณ​ ชั้น​ 1​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ 50​ พรรษา   โดยโครงการเรือปันสุข​ ณ​ ทุ่งพญาไท จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ (COVID-19) โดยจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค​และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต​ ให้แก่ประชาชนในชุมชนซอยสวนเงิน​…

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting และห้องประชุม A2-A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี กล่าวเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ประธานสภาอาจารย์ วาระปี 2560-2562 กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์ที่ผ่านมา โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะทันตแพทยศาสตร์  …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 260,866 บาท จาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 260,866 บาท จาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 260,866 บาท จาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี คุณอังคณา แซ่เตีย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรอง โดยการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สำหรับบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรอง โดยการใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" สำหรับบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรอง โดยการใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" สำหรับบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าคลินิก อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบระบายอากาศ ระบบดูดน้ำลาย และระบบปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบระบายอากาศ ระบบดูดน้ำลาย และระบบปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางสาวธนทิพ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบระบายอากาศ ระบบดูดน้ำลาย และระบบปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการห้องระบบระบายอากาศ และระบบดูดน้ำลายให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท จาก ทันตแพทย์หญิงชรินญา กาญจนเสวี ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปจัดซื้อชุด PPE สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท จาก ทันตแพทย์หญิงชรินญา กาญจนเสวี ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปจัดซื้อชุด PPE สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท จาก ทันตแพทย์หญิงชรินญา กาญจนเสวี ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปจัดซื้อชุด PPE สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ต่อการบริหารจัดการและการปรับปรุงทางกายภาพ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม แก่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ต่อการบริหารจัดการและการปรับปรุงทางกายภาพ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม แก่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ต่อการบริหารจัดการและการปรับปรุงทางกายภาพ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีอาจารย์ หัวหน้าคลินิก และบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เพื่อใช้ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เพื่อใช้ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 6 แกลลอน ชนิดขวด 10 ขวด และชนิดขวดปั้ม 24 ขวด จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด จากบริษัทซีจีเอ จำกัด โดยมี Mr.David Thanakrit K., Hanorary President สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ Vice President สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นผู้แทนมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,440 ชิ้น จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พ.อ.หญิงศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการให้บริการทางทันตกรรมทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการนี้ผู้อำนวยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้มอบผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ให้กับผู้แทนจากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม