สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร นายกสโมสร ประจำปี 2563 กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำนายกสโมสร ประจำปี 2564 นายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชีคนต่อไป และกิจกรรมจับสลากมอบโชคแก่สมาชิก ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

กิจกรรม Exit interview (part II) สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Exit interview (part II) สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit interview (part II) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” แก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ

สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” แก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” โดยมี ทพ.ลาภิศ ชื่นกลิ่น กรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภาและอนุกรรมการแก้ไขกฏหมาย ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่บัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่ง จากผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่ง จากผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ จากผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 และประสงค์จะมอบเงินรางวัลส่วนหนึ่ง ของเงินรางวัลดังกล่าว เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

งานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   โดยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  ที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ตุลาคม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในงานแรกพบ DTMU 53 และ DTMIDS7

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในงานแรกพบ DTMU 53 และ DTMIDS7   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน แรกพบ DTMU 53 และ DTMIDS7 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างขวัญกำลังใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ และผู้อำนวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา       ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัย 2: Clinical Research”

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัย 2: Clinical Research”   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณคลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research จัดโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 โดยภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมบรรยายและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน จากนั้นผู้แทนผู้เข้ารับประกาศนียบัตรกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)