คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องพญาไท”

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องพญาไท” เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 55 และ MIDS รุ่น 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และภายในรุ่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเสริมทักษะการทำงานที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 54 และ MIDS รุ่น 8

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานลีลาศการกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานลีลาศการกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงสมทบทุนกองทุนเกื้อกูลทันตแพทย์มหิดล   จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ / คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อจากนั้นเป็นการบรรเลงเพลงโดยวง Harmony ประธาน ฯ ร่วมร้องเพลง ฟ.เฟื่องฟ้า จากนั้นคุณจรินทร์ สุมานนท์ พร้อมคู่เต้น และ ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันตะดุลย์ พร้อมคู่เต้นร่วมเปิดฟลอร์ลีลาศ และกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล โดยมีแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า ฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม…

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม “3-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program”

เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยพัฒนาทักษะทางคลินิกในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ - Dr Sarjana Yeasmin - Dr. Nishat Jerin Nishi - Dr. Manira Sharmin Asha - Dr. Tanzlia Ferdous   โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ทันตแพทย์ดังกล่าว

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม การป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม การป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ประจำปี 2565 แก่บุคลากรของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดย หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Esthetics and Durability of All-ceramic Restorations in our Daily Practice

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Esthetics and Durability of All-ceramic Restorations in our Daily Practice โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Michael Dieter, DDS เป็นวิทยากรบรรยายแก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก (ระยะสั้น 4 เดือน)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก (ระยะสั้น 4 เดือน) เรื่อง การจัดการ ดูแล และการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีรอยโรคช่องปากที่พบบ่อย ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างเดือนเมษายน 2565 – กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล