งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในคลินิกให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6” โดยภายในงานมีการบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนโดยวิทยากรรับเชิญ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสด้วยบรรยากาศสนุกสนาน โดยแบ่งเป็น รูปแบบที่ 1 กิจกรรมร่วมรับประทาน พร้อมฟังดนตรีสดจากชมรมดนตรีสากล ณ ห้องประชุม 302-303, ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และห้องประชุมสมพร เรืองผกา รูปแบบที่ 2 เป็นการท่องเที่ยวบริเวณถนนเจริญกรุง และชมความงดงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างสถานีสนามไชยและสถานีใกล้เคียง

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6   คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาร่วมบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา