งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 The Wall Song ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 The Wall Song ประจำปีการศึกษา 2565   กิจกรรมภายในงาน มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างสายรหัส และกิจกรรมเวที The Wall Song โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พีรพงศ์ สันติวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ รวมทั้งเหล่าคณาจารย์และนักศึกษามากมาย มาร่วมเป็นนักร้องรับเชิญในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในคลินิก จากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ทันตแพทย์ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล, อาจารย์ทันตแพทย์หญิงเปมมิกา อินทโต, อาจารย์ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ, ทันตแพทย์สร้างสรรค์ นพปฎลมงคล, ทันตแพทย์หญิงนัทชา วชิรเดชา, ทันตแพทย์ภัคพงศ์ รุธิรโก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มสนทนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และจัดกิจกรรม workshop ฝึกทักษะการเป็นทันตแพทย์ ภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565“ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 โดยมี นางสาวอารี วัชรโสตถิกุล หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1- 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเทคนิค วิธีการและรายละเอียดการรับสมัคร Mahidol Admission, กิจกรรม Mahidol Open House แนะนำคณะต่างๆ นอกจากนี้จะมีการนำชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรม MU Festival กิจกรรมสันทนาการจากนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ซึ่งภายในงานมีการตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวด และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565 โดยผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับประทานรางวัล ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรัก ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 - 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ได้กล่าวจุดประสงค์และแนะนำวิทยากร การบรรยายแนวทางการทำงานเมื่อจบเป็นทันตแพทย์ โดย ทันตแพทย์หญิงณัฐยา อยู่สมบูรณ์, ทันตแพทย์ภัคพล วนิจกิจเกื้อผล, ทันตแพทย์หญิงปิ่นขวัญ ปัดไธสง, ทันตแพทย์หญิงธิติมา ธุระมนวงศ์, ทันตแพทย์หญิงญานิกา แสงเถกิง, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และทันตแพทย์ตรรกย ชูกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และถ่ายทอดการบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา   หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้เป็น “ครูคนแรก” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องข้ามฟาก”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องข้ามฟาก” ประจำปี 2565 เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ DTMU54 และ MIDS08 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และภายในรุ่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเสริมทักษะการทำงานที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการศึกษาดูงานภายคลินิกทันตกรรม ณ คลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรม กิจกรรมเสริมทักษะการใช้มือ สายตา การรับรู้ และการสัมผัสเบื้องต้น ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และกิจกรรม ”วิชาชีพทันตกรรม ประสบการณ์จริงจากพี่สู่น้อง” ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวรายงานบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และ “เสียงสะท้อนจากใจนักศึกษาทันตแพทย์” โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ จากนั้นเป็นการเสวนาเสริมสร้างพลัง “ฟ้าหลังฝน เมื่อพ้นโควิด...ครูศิษย์ยังผูกพัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา