มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณเขียน - คุณนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล พร้อมด้วยคุณปริญญ์ พุทธิสมบัติ เป็นผู้มอบ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 ราย  โดยมีคุณจรินทร์ สุมานนท์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และเพื่อนๆ รวม 19 ท่าน ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เคทีซี เจอนี่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกิจกรรม “ให้รอยยิ้มของเราส่งต่อฟันสวยให้กับผู้ยากไร้”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ – บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเพจเฟซบุ๊ก “KTC Journey” (เคทีซี เจอนี่) มอบเงินสมทบทุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากการจัดกิจกรรม “ให้รอยยิ้มของเราส่งต่อฟันสวยให้กับผู้ยากไร้” เชิญชวนแฟนเพจร่วมโพสต์รูปรอยยิ้มใต้ คอมเมนต์เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยมีนางกาญลดา ศิริมาตย์ ผู้จัดการ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ให้เกียรติรับมอบเงิน ณ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล บริเวณโถงน้ำพุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานลีลาศการกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานลีลาศการกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงสมทบทุนกองทุนเกื้อกูลทันตแพทย์มหิดล   จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ / คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อจากนั้นเป็นการบรรเลงเพลงโดยวง Harmony ประธาน ฯ ร่วมร้องเพลง ฟ.เฟื่องฟ้า จากนั้นคุณจรินทร์ สุมานนท์ พร้อมคู่เต้น และ ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันตะดุลย์ พร้อมคู่เต้นร่วมเปิดฟลอร์ลีลาศ และกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล โดยมีแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า ฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม…

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ในโครงการลีลาศ การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากคุณศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ คุณวิมล บุญบรรดารสุข และคุณจรินทร์ สุมานนท์ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ในโครงการลีลาศ การกุศล "รักฟัน ปันน้ำใจ" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ซึ่งโครงการลีลาศ การกุศล "รักฟัน ปันน้ำใจ" มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล กำหนดจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาสของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาทันตแพทย์

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาทันตแพทย์   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยผู้จัดการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ จักรไพวงศ์ เป็นผู้มอบ เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค ในการจัดตั้งกองทุน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์สิทธิ ส. ศรีโสภาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค ในการจัดตั้งกองทุน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์สิทธิ ส. ศรีโสภาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากครอบครัว ศรีโสภาค โดยมีคุณปรียา ศรีโสภาค, คุณอัจจิมา กิจพ่อค้า และคุณวราวุธ ศรีโสภาค เป็นผู้มอบ เพื่อจัดตั้งกองทุน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์สิทธิ ส. ศรีโสภาค ในการสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จากโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จากโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด โดย ทพญ.รัตนา จันตะดุลย์ ผู้แทนโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ ได้ส่งมอบชุด PPE ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก PET หรือขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาค โดยมีนายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE ในโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการดังกล่าว…

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี ขนาด 1 ลิตร จำนวน 210 แกลลอน มูลค่า 23,100 บาท และขนาด 5 ลิตร จำนวน 180 แกลลอน มูลค่า 90,000 บาท…